Ce este cadastrul?

Legea nr. 7 din 1996, referitoare la cadastru si publicitate imobiliara, defineste cadastrul dupa cum urmeaza:

„Cadastrul general este un sistem unitar si obligatoriu de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile de pe teritoriul intregii tari, din punct de vedere cantitativ, calitativ si juridic, indiferent de destinatia lor si de proprietar, prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea lor in registre si pe harti si planuri cadastrale.”

Rolul activitatii cadastrale se modifica odata cu trecerea timpului si dezvoltarea societatii, depinzand de scopurile asumate. Daca la inceput unicul scop era acela de a tine o evidenta a suprafetelor bunurilor imobile, pentru a determina impozitele datorate, el a evoluat ulterior odata cu procesul de colectivizare a agriculturii.

Portalul online firmecadastru.net observa ca in zilele noastre, cadastrul trebuie sa raspunda nevoilor actuale rezultate din nivelul dezvoltarii economice, oferind informatii actuale si reale referitoare la: bunurile imobile si proprietarii lor, inscrierea bunurilor imobile in carti funciare si registre cadastrale, suprafata, amplasarea, configuratia si intrebuintarea acestui bun imobil, precum si folosinta initiala, calitatea acestor terenuri (luand in considerare procese pedogenetice, lucrari de amenajare existente sau viitoare, tipurile de soluri, categoriile de folosinta, mijloacele de mecanizare, etc), introducerea sau scoaterea din circuitul agricol al terenurilor – in functie de documentatia si resursele necesare, factori relevanti in evaluarea bunurilor imobile, etc.

Activitatile cadastrale au rolul de a furniza informatii corecte si complete cu privire la bunurile imobile.

Activitatea cadastrala este extrem de insemnata, luand in considerare faptul ca ofera informatii reale cu privire la bunuri imobile (amplasare, dimensiune, utilizare, proprietar), informatii relevante in orice domeniu economic. De asemenea, activitatea cadastrala este o unealta relevanta pentru economia de piata, oferind documentatie care securizeaza tranzactiile ce se desfasoara pe piata.

In acelasi timp, activitatile cadastrale stau la baza elaborarii oricaror sisteme informatice cu privire la teritoriu, sisteme menite a furniza in mod eficient si rapid informatii reale oricaror institutii sau organisme responsabile pentru administrarea si planificarea bunurilor imobile din domeniile economice majore.