Cum se procedeaza in cazul unui vehicul achizitionat din UE care a mai fost inmatriculat?

Exista mai multi pasi pe care trebuie sa ii urmati atunci cand achizitionati un vehicul din UE care a mai fost inmatriculat. In cadrul acestui articol va vom oferi toate informatiile necesare in acest sens. Uite ce trebuie sa faceti si ce aspecte sa luati in considerare:

1) Cererea solicitantului. Daca in certificatul de inamtriculare se inscrie si alta persoana, este necesar ca si datele acesteia sa fie incluse in cuprinsul cererii.
2) Dovada efectuarii platii pentru contravaloarea certificatului de inmatriculare, in cuantum de 49 de lei.
3) Dovada realizarii inregistrarii in evidenta organului fiscal al autoritatilor publice locale de care apartine proprietarul sau utilizatorul; Se ia in considerare adresa de domiciliu sau de resedinta. Numarul de inregistrare trebuie inscris in Registrul de evidenta a mijloacelor de transport care urmeaza a fi inmatriculate sau inregistrate. Daca inmatricularea este doar temporara, nu este necesara efectuare dovezii inregistrarii in evidente.
4) Cartea de identitate a autovehiculului, atat in copie, cat si in original.
5) Actul de identitate al solicitantului, atat in copie, cat si in original.

Pentru persoanele juridice este necesara depunerea documentelor care sa ateste dobandirea calitatii de persoana juridica, amintesc cei de la platforma online www.inmatriculariauto.net. Se accepta un certificat constatator la zi eliberat de catre Registrul Comertului sau CUI-ul firmei. Acesta trebuie sa fie insotit de imputernicirea reprezentantului legal si de o delegatie.
In cazul in care in cadrul certificatului de inmatriculare va fi inscrisa si o alta persoana, este necesara prezentarea actului de identitate al acesteia. In aceeasi situatie se procedeaza si cand este vorba de doua entitati juridice, cand se vor prezenta documente care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, in copie.

6) Daca depunerea documentelor se realizeaza prin imputernicit, o alta persoana decat proprietarul de drept, este necesara o procura speciala realizata la un notar public autorizat.
7) Se depune o copie dupa contractul de asigurare de raspundere civila auto (RCA), care trebuie incheiat pe numele proprietarului autovehicului. Polita de asigurare trebuie sa fie valabila.
8) Orice documente, in original si in copie, inregistrat in Registrul de evidenta a mijloacelor de transport supuse inmatricularii/inregistrarii in Romania, care sa ateste dreptul de proprietate al solicitantului. Documentele trebuie depuse in forma exacta prevazuta de lege la data dobandirii.

Pentru autovehiculele utilizate in sistem de leasing este necesara prezentarea unei copii a contractului de leasing. Extrasul trebuie sa contina numele partilor implicate, durata contractului si obiectul contractului. In plus, trebuie sa fie indicate semnaturile partilor si datele exacte de identificare ale autovehiculului.

In situatia in care in cadrul certificatului de inmatriculare va fi inscrisa si alta persoana, o firma de inmatriculari auto Slatina atrage atentia ca trebuie prezentate documente prin care sa se ateste dreptul legal prin care persoana va putea folosi vehiculul. Aceste documente se depun atat in original, cat si in copie.

9) Daca inmatricularea se realizeaza asupra unui autoturism achizitionat intracomunitar de catre o persoana fizica sau o entitate juridica neplatitoare de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi necesare documente suplimentare care trebuie depuse, asa cum este prevazut la aliniatul (1):

– formularul “Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport”, emis de ANAF si prevazut de Ordinul presedintelului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularelor “Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport” si “Certificat”, precum si a procedurii de eliberare a acestora;

SAU

– formularul “Certificat”, emis de ANAF si prevazut de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si continutului formularelor “Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport” si “Certificat”, precum si a procedurii de eliberare a acestora.

10) Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Roman (RAR), doar pentru vehiculele care nu sunt istorice sau nu sunt implicate in competitii sportive;
11) Toate documente de inmatriculare care au fost eliberate de catre autoritatile straine, dar si placutele straine de inmatriculare daca acestea exista; Aditional, dovada aducerii masinii pe platforma, daca este cazul (pentru mai putine complicatii, merita angajata asistenta unui serviciu de inmatriculari auto Resita)
12) Daca se doreste pastrarea aceleiasi combinatii pe placutele de inmatriculare de catre solicitant, acesta trebuie sa aiba in posesie placutele de inmatriculare vechi; Desigur, acest fapt este posibil doar daca placutele respecta cerintele legale aflate in vigoare, in ceea ce priveste combinatiile de numere deinmatriculare admise.
13) Dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice, in termenul de valabilitate a acesteia.
14) Dovada efectuarii platii pentru contravaloarea noilor placute de inmatriculare, in cuantum de 40 de lei (cu exceptia cazului in care acesta solicita atribuirea unei combinatii a numarului de inmatriculare pastrate anterior). Exista mai multe modalitati de plata, printre care: internet banking, virament bancar, in contul trezoreriei statului prin mandat postal sau numerar la automatele de plata selfpay din cadrul bancilor CEC Bank sau BCR.